Diabetes treft elke 17 minuten iemand in Vlaanderen…

Elk jaar wordt op Wereld Diabetes Dag 14 november wereldwijd extra aandacht besteed aan diabetes.

Diabetes is een chronische aandoening die nog al te vaak wordt onderschat. Vroegtijdige opsporing en behandeling zijn essentieel om de gevolgen zoals oogaandoeningen, nierproblemen en hart- en vaatziekten tot een minimum te beperken. Momenteel hebben 1 op 12 volwassen Belgen diabetes en men schat dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030.
Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend
verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Er zijn wel een aantal risicofactoren aan te duiden zoals overgewicht (vooral te dikke buik), leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden. Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.
Bron: https://werelddiabetesdag.diabetes.be/

Search

+